คู่มือรวมทุกอย่างสำหรับผู้สูงอายุและการเงินของพวกเขา

by review4u
คู่มือรวมทุกอย่าง

คู่มือรวมทุกอย่างสำหรับผู้สูงอายุและการเงินของพวกเขา

คู่มือรวมทุกอย่าง คงเป็นฝันหวานสำหรับผู้สูงอายุหลาย ๆ คนที่อยากมีเงินเก็บเพียงพอไว้สำหรับใช้จ่ายสบาย ๆ ตลอดช่วงเกษียณอายุจากการทำงาน แต่ก่อนที่จะเป็นฝันหวานได้คุณต้องรู้จักวางแผนการเงินให้ดีไม่เช่นนั้นก็เท่ากับว่าทำงานหนักมาหลายสิบปีจะสูญเปล่า เพราะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตที่เราจะได้พักผ่อนบ้างแล้ว เชื่อว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยคงรู้สึกกังวลอยู่ว่า หลังจากนี้ไปจะมีเงินพอใช้ไหมนะ เพราะหาเงินได้ไม่คล่องเหมือนเดิม หรืออาจไม่มีรายรับเข้ามาเลย และหลายคนก็ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเลยด้วย เงินสำรองในบัญชีจึงมีอยู่ไม่มากนัก วันนี้ review4u จะพามาดู

ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการใช้เงินจนหมดก่อนจะวันสุดท้ายของชีวิตก็อย่าพึ่งชะล่าใจไป เราต้องบริหารเงินทองให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราแต่เนิ่น ๆ ด้วยการเริ่มต้นง่าย ๆ อย่างเคล็ดลับการวางแผนทางการเงิน 5 ข้อสำหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้

แค่บริหารการเงินการลงทุนให้เป็นก็มีเงินเหลือใช้ได้เป็นผู้สูงวัยอย่าง Smart 

1. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

  รายได้ที่เข้ามาหลังวัยชรานั้นไม่แน่นอน สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือตรวจสอบว่าคุณยังมีรายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่เช่น เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญจากกองทุนประกันสังคม การขายกองทุนเพื่อการลงทุน LTFs RMF เงินปันผล เงินคืนจากการประกันชีวิต ฯลฯ แม้แต่เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุนสวัสดิการของรัฐหรือการลงทุน

เมื่อคุณทราบรายรับทั้งหมดแล้ว มาเก็บข้อมูลการใช้จ่ายรายเดือนของคุณกัน แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ก็คือค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทาง แต่บางคนต้องจ่ายค่าซื้อของ เป็นส่วนที่ต้องบริหารจัดการอย่างมั่นคง เช่น ค่าเดินทาง ค่าบำรุงรักษา การซ่อมแซมบ้านและรถยนต์ เพราะเป็นตัวแปรสำคัญที่ค่อย ๆ ลดการออม

2. ชำระหนี้

เงินออมที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอสำหรับ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า หากวันนี้คุณยังมีภาระหนี้อยู่ เราจึงต้องพยายามชำระหนี้ทั้งหมดของคุณโดยเร็วที่สุด การชำระหนี้จะเร็วขึ้น ผู้สูงอายุหลายคนที่ใช้ชีวิตเร็วขึ้นจะได้รับเงินก้อนจากเงินบำนาญหรือขายเงินจากกองทุนรวม LTF และ RMF ที่ลงทุนไป สามารถนำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้ได้ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยโดยเลือกชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน หรือชำระหนี้ที่มียอดค้างชำระน้อยที่สุดเพื่อปิดบัญชีให้เจ้าหนี้จำนวนน้อย มีเงินเหลือให้

3. การลงทุนตามความเสี่ยง

การออมเงินไม่ใช่การลงทุน เนื่องจากเราต้องจำไว้ว่าราคาเพิ่มขึ้นทุกวันตามอัตราเงินเฟ้อ มูลค่าของเงินค่อย ๆ ลดลง จึงต้องจัดสรรการเงินบางส่วนเพื่อการลงทุน ให้เงินทำงานแทนเรา แต่คุณจำเป็นต้องรู้วิธีเลือกการลงทุนที่เหมาะสมด้วยการปรับพอร์ตของคุณตามระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ หากความเสี่ยงต่ำ คุณควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้น เช่น เพื่อเพิ่มบัญชีออมทรัพย์เป็น 50% หรือมากกว่า เพื่อให้แน่ใจว่าคุณคงเงินต้นไว้

4. ใส่ใจสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพของคุณ

เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายก็ค่อย ๆ เสื่อมลงตามกาลเวลา ในวัยผู้สูงอายุนี้สามารถเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้ง่าย และตอนนี้หากเจ็บป่วยร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่น้อยจนทำคุณอาจสูญเสียเงินเกือบทั้งหมดที่คุณเก็บไว้มาตลอดชีวิตเลยทีเดียว

5. การจัดการทรัพย์สินที่สืบทอดมา

ไม่สำคัญว่าคุณพร้อมหรือยัง แต่การจัดการทรัพย์สินมรดกอย่างน้อยก็ทำให้ลูกหลานของคุณแบ่งสรรปันส่วนกันง่ายขึ้นมาก หรือถ้าคุณเป็นโสดอยู่ตัวคนเดียว คุณยิ่งควรต้องจัดสรรสินทรัพย์ที่มีอยู่ล่วงหน้าเพื่อการกระจายสินทรัพย์ เนื่องจากคุณอาจพบวิธีเปลี่ยนสินทรัพย์บางส่วนให้เป็นเงินสดหมุนเวียน หรือขยายการลงทุนของคุณเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและรับเงินเพียงพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคุณมากขึ้น

Leave a Comment