การหลอกลวงผู้สูงอายุ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

by review4u

การหลอกลวงผู้สูงอายุ ภัยร้ายใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

การหลอกลวงผู้สูงอายุ รู้หรือไม่ว่าผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปีถูกจัดเป็นกลุ่มมีความเสี่ยงสูงสุดของการหลอกลวงจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ยังมีเงินอยู่แต่สภาพร่างกายเปราะบาง จึงมักถูกคนใกล้ตัวมาหลอกเอาทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง หรือถูกทอดทิ้งเมื่อหมดผลประโยชน์ อีกทั้งยังมีการพบกลโกงที่มาในรูปแบบคอลเซ็นเตอร์ซึ่งมักเลือกเหยื่อเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีท่าทีหลอกลวงง่ายต่อการขายและการลงทุน ดังรายงานต่อข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้รายงานแนวโน้มการฉ้อโกงผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีช่วง 2550 ถึงปี 2560 โดยมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 73 ราย เป็นจำนวนกว่า 703 รายในช่วงระยะเวลา 10 ปี วันนี้ review4u จะพามาดู

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลสถิติเชิงลึกพบว่าอัตราส่วนของประชากรสูงอายุต่อประชากรในปัจจุบันอยู่ที่ 20% และจะเพิ่มเป็นกว่า 28% ในอีก 10 ปีข้างหน้าห้เกิดการเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุด เป็นผลให้ผู้สูงอายุมักถูกทารุณกรรมดังที่เห็นในรายงานข่าวที่เห็นกันอยู่เป็นประจำทุกวันคงหนีไม่พ้นเรื่องของการหลอกลวงหรือเตือนภัยมิจฉาชีพที่มาในคราบหลากหลายรูปแบบเรียกได้ว่าแฝงตัวกันอยู่ทุกที่ในสังคมไทยและไม่ใช่แค่คนหนุ่มสาวอายุน้อยอ่อนประสบการณ์เท่านั้นที่ถูกหลอก คนวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็หลอกกันได้ถ้วนหน้าต่อให้ความรู้เรื่องเงิน สถานะ และเทคโนโลยีดีแค่ไหนคุณก็อาจถูกหลอกได้ไม่ว่าจะเป็น

– ขบวนการ call center ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการหลอกลวงให้ผู้สูงอายุโอนเงินเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง โดยแสร้งทำเป็นว่าครอบครัวหรือลูกหลานของพวกเขากำลังเผชิญกับสภาวะการทำผิดอยู่

– การแชร์ลูกโซ่รูปแบบต่าง ๆ ดังที่ได้พบเห็นตามข่าวหรือคำบอกเล่าต่อกันมาว่าเป็นหลอกลวงเหยื่อให้นำเงินของตนไปลงทุนเพื่อผลกำไรสูง พร้อมทั้งเชิญชวนครอบครัวและเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุนด้วย

– การหลอกให้โอนเงิน เป็นรูปแบบการติดต่อจากชาวต่างชาติที่ใช้เวลานานในการโน้มน้าวให้เหยื่อการโอนเงินให้อย่างตายใจ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวความรักในทำนองชู้สาว หรืออาจพบเจอการหลอกลวงให้ส่งสินค้ามูลค่าสูงและเงินตราต่างประเทศโดยต้องผ่านค่าธรรมเนียมศุลกากรไปยังบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจพื่อหลอกลวงเหยื่อ

– การหลอกลวงโดยรับปากว่าจะหารายได้เสริมผ่านเน็ตให้ทำ เป็นอีกช่องทางหนึ่งของกลโกลในธุรกิจแชร์ลูกโซ่ โดยมุ่งหากินผ่านความต้องการที่หวังจะหารายได้เสริมของผู้คนในยุคปัจจุบัน เมื่อเหยื่อหลงสมัครไปก็อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าสมัครหรือต้องเดินทางไปเข้าร่วมอบรม สุดท้ายก็จะเริ่มการเฉลยว่าเป็นแผนธุรกิจการหาสมาชิกเพื่อให้ได้เงิน ไม่ใช่การทำงานเสริมผ่านเน็ตแต่อย่างใด

สร้างภูมิคุ้มกันง่าย ๆ ด้วยตนเองให้มีสติรู้เท่าทันการหลอกลวง

เพราะแท้จริงไม่ได้มีสูตรสำเร็จการันตีว่าการเป็นผู้สูงอายุนั้นจะมีโอกาสถูกหลอกได้มากกว่าคนอื่น หรือการหลอกลวงคนที่มีเงินน้อยกับคนที่ไม่มีการศึกษาถึงจะสำเร็จได้มากกว่า แท้จริงแล้วเรื่องการถูกหลอกง่ายหรือยากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามากกว่า คนทุกวัย ทุกฐานะและทุกระดับการศึกษามีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อและถูกหลอกได้เหมือนกัน เพราะผู้ไม่หวังดีและกลุ่มมิจฉาชีพมักสรรหาวิธีการแทบทุกชนิดเพื่อจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อ คนเหล่านี้รู้ดีว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเราต้องการอะไรหรือกลัวอะไรก็จะใช้จุดนั้นมาเป็นกลลวงในการชักจูงเพื่อให้เหยื่อเดินไปตามทางที่ได้วางไว้

การเป็นผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีและการมีสติพึงรู้คิดได้อยู่ตลิดเวลาจะทำให้เราไม่หลงกลลวงต่าง ๆ ที่พร้อมใช้ทุกช่องว่างในใจมาชักจูงให้เรายอมตกเป็นเหยื่อได้ ซึ่งหากคุณอยากเป็นคนที่ยากต่อการหลอกลวงล่ะก็ คุณสมับติเหล่านี้ก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามที่ควรละเว้นอย่างยิ่งเลยทีเดียว

– โลภ อยากรวย ขึ้นชื่อว่าผู้สูงอายุที่อยู่บ้านว่าง ๆ หลายคนก็ย่อมอยากหาอะไรทำ อยากมีช่องทางหาเงินช่วยลูกช่วยหลานกันเป็นธรรมดาจนบางครั้งก็ทำให้เราลืมคิดในหลักเหตุผลและความเป็นไปได้ของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน กลายเป็นคนตาบอดที่สุดท้ายก็ต้องถูกหลอกลวงให้เสียเงินมากน้อยกันไป

– รู้ไม่เท่าทันกลโกงที่มักมาในรูปแบบใหม่ ๆ บางครั้งกลลวงก็ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อหลอกผู้สูงอายุที่ขาดความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างน่าเชื่อถือมาก กลโกงในบางครั้งมีกลยุทธ์หรือวิธีการที่ทำให้เหยื่อเชื่ออย่างตายใจก่อนแล้วจึงค่อยทำการหลอกลวงในภายหลัง หลายต่อหลายคนก็อาจจะเคยถูกหลอกได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีนี้เช่นกัน

– ไม่ใช้เหตุผลเมื่อต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจเฉพาะหน้าที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจึงทำให้ขาดสติคิดไตร่ตรองเรื่องราวและเหตุการณ์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อน

– เป็นคนเชื่อคนง่าย เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักใจอ่อนหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ และลืมคิดลืมตั้งคำถามกับตัวเองไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ พอคิดเชื่อใจแล้วก็ลืมขั้นตอนตรวจสอบนี้ไป

– ชอบทำตามคนอื่น ทันทีที่เห็นว่าคนส่วนใหญ่นิยมทำกันอย่างมากมายก็ใจเร็วทำตามโดยไม่ได้หาข้อมูล เรียกกันว่าใคร ๆ เขาก็ทำกัน สุดท้ายก็โดนต้มกันยกแก๊งค์ก็มี

โปรดพึงระลึกอยู่เสมอว่า ของที่ได้มาฟรีนั้นไม่มีในโลกและก็ไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ เพื่อให้สิ่งนี้คอยเตือนใจคนทุกคนไม่เพียงแต่ผู้สูงอายุที่อาจสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจไปตามช่วงอายุวัยเท่านั้น เพราะอะไรที่ได้มาอย่างง่ายดายจนเรารู้สึกประหลาดใจมักจะซ่อนมีอะไรแอบแฝงมาด้วยเสมอ บางครั้งคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ร้าย หากสามารถเสียสละช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยกับการตรวจสอบข้อมูลให้ถ่องแท้ได้ก็ควรทำเสียก่อน เพราะนั่นอาจจะดีกว่าต้องมาสูญเสียอะไรที่มากกว่าในภายหลังจากการหลอกลวง 

Leave a Comment